· 

Belastingdienst stuurt brieven over massaal bezwaar box III IB 2017

De Belastingdienst verstuurt brieven naar degenen die bezwaar hebben gemaakt tegen de vermogensrendementsheffing van box III in hun aanslag IB 2017. De staatssecretaris heeft bezwaren tegen de box III-heffing aangewezen als massaal bezwaar voor zover daarin wordt gesteld dat artikel 1 EP bij het EVRM is geschonden, zonder dat de schending van de "fair balance" op het niveau van de individuele belastingplichtige wordt beoordeeld, of wordt gesteld dat het discriminatieverbod van artikel 14 EVRM is geschonden. De Belastingdienst beoordeelt of het bezwaar tegen de vermogensrendementsheffing in box III kan worden behandeld als massaal bezwaar. Bezwaren tegen andere onderdelen van de aanslag IB 2017, inclusief het beroep op een individuele buitensporige last, worden apart behandeld.