· 

Verhoging laag btw tarief

 

 

Hoe wordt het toe te passen BTW tarief bepaald?

Bij een levering van goederen is het moment waarop de macht om als eigenaar te beschikken overgaat leidend voor het toe te passen BTW tarief, terwijl bij diensten van belang is het moment waarop de met de dienst gemoeide werkzaamheden voltooid zijn.

De Belastingdienst zal niet naheffen op in 2018 betaalde prestaties die pas in 2019 gaan plaatsvinden. Let wel op bij het terugvragen van BTW op vooruit gefactureerde bedragen. Volgens een uitspraak van het Hof van Justitie van de EU mag de BTW op vooruitbetalingen niet worden teruggevraagd als ten tijde van de vooruitbetaling onzeker is of het goed of de dienst uiteindelijk geleverd wordt.

Wat te doen?

Tot en met 31 december 2018 blijft het BTW tarief 6%. Bedrijven waarbij de BTW kostprijsverhogend werkt, omdat de in rekening gebrachte BTW niet als voorbelasting kan worden gebracht, kunnen op de voorgenomen verhoging anticiperen door het moment van aankoop naar voren te halen.

Alle bedrijven die BTW-aangifte doen zullen hun boekhoudsysteem vóór 1 januari 2019 aan moeten passen zodat voor prestaties die onder het lage BTW tarief vallen na 1 januari 2019 9% BTW wordt afgedragen in plaats van 6% BTW (aan te geven bij vraag 1b van de BTW aangifte). Na de tariefwijziging kan nog BTW verschuldigd zijn naar het oude 6% BTW tarief. Dit doet zich bijvoorbeeld voor bij facturen die in januari 2019 worden gestuurd voor prestaties die in december 2018 zijn verricht. Deze omzet moet worden aangegeven bij vraag 1c van de BTW aangifte.