· 

Betalingsafspraken met Belastingdienst

Coulante en doelmatige invordering

U kunt voor schulden tot 20.000 euro telefonisch (via de Belastingtelefoon) tot maximaal vier maanden uitstel van betaling vragen. U blijft dan wel invorderingsrente verschuldigd. Vanaf 1 januari 2016 is er bovendien een wettelijke mogelijkheid om, in overleg met de Belastingdienst, te komen tot een doelmatige invordering van belasting in afwijking van de wet. De voorwaarden zijn dat de belastingplichtige moet instemmen met de afwijking van de wijze van invordering en dat het bedrag zoals het voortvloeit uit de wet in zijn volledigheid betaald wordt. Deze wettelijke bepaling schept extra ruimte voor de Belastingdienst om een invorderingsdiscussie tot een voor alle partijen goed einde te brengen.