· 

Publicatie jaarrekening

De wet bepaalt voor de (niet beursgenoteerde) nv en bv dat het bestuur binnen vijf maanden na het einde van het boekjaar, de jaarrekening moet opstellen. Deze termijn kan op grond van bijzondere omstandigheden worden verlengd met vijf maanden. De overige rechtspersonen kennen allemaal een termijn van zes maanden, die verlengd kan worden met vier maanden. Hierdoor is de uiterste termijn voor publicatie verkort tot twaalf maanden na het einde van het boekjaar. Micro- en kleine ondernemingen en middelgrote ondernemingen zijn al verplicht om de jaarrekening elektronisch aan te bieden. Vanaf boekjaar 2019 gaat de verplichting om de jaarrekening digitaal te deponeren bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel ook gelden voor grote ondernemingen.