· 

Fiscale maatregelen 2019/2020 ondernemers

Ondernemersaftrek

De invoering van de sociale vlaktaks, de nieuwe tariefstructuur in de loon- en inkomstenbelasting, heeft ook gevolgen voor de ondernemersaftrek. Het aftrektarief wordt vanaf 2020 in vier jaar tijd afgebouwd met 3% per jaar tot op het nieuwe basistarief van 37,05%. Het tarief voor de ondernemersaftrek bedraagt (maximaal) 51,75% in 2019, 46% in 2020, 43% in 2021, 40% in 2022 en 37,05% in 2023. De ondernemersaftrek bestaat uit de zelfstandigenaftrek, de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk, de meewerkaftrek, de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid en de stakingsaftrek.

 

MKB-winstvrijstelling

De MKB-winstvrijstelling valt ook onder de tariefreductie. Het aftrektarief in 2019 is (maximaal) 51,75%, vanaf 2020 volgt dit tarief het afbouwtraject van de eigenwoningrente met een aftrek tegen 46% in 2020, afnemend tot 37,05% in 2023. Het nieuwe aftrektarief is uitsluitend van toepassing als de winst uit onderneming minus de ondernemersaftrek positief is.

 

TBS-vrijstelling

De terbeschikkingsvrijstelling is in 2019 aftrekbaar tegen (maximaal) 51,75%. Vanaf 2020 verloopt de aftrek tegen een lager tarief, gelijk aan het aftrektarief van de eigenwoningrente, van 46% in 2020, afnemend tot 37,05% in 2023. Het aftrektarief is uitsluitend van toepassing als het gezamenlijke resultaat uit overige werkzaamheden – het TBS-resultaat – positief is.

 

Investeringsregelingen

De energie-investeringsaftrek (EIA), de willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) en de milieuinvesteringsaftrek (MIA) worden vijf jaar verlengd. Het aftrekpercentage van de EIA wordt per 1 januari 2019 verlaagd naar 45% (2018: 54,5%).

 

Aanmerkelijkbelang-tarief (box 2)

Het aanmerkelijkbelang-tarief gaat gefaseerd omhoog van 25% naar 26,25% per 1 januari 2020 en naar 26,9% per 1 januari 2021. Deze stijging is wat minder dan in het Regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ is genoemd: daar was nog sprake van een tariefaanpassing van 25% naar 27,3% in 2020 en aansluitend naar 28,5% in 2021. Er komt geen overgangsregeling voor ‘oude’ winsten die de BV heeft behaald vóór 2020. Als de BV in een ver verleden 48% winstbelasting heeft betaald, leidt het nieuwe aanmerkelijkbelang-tarief van 26,9% tot een gezamenlijke belastingdruk op die winst van 61,98%!

 

Verliesverrekening box 2

De termijn voor de voorwaartse verrekening van een verlies uit aanmerkelijk belang wordt per 1 januari 2019 verkort van negen naar zes jaar, gelijk aan de termijn voor voorwaartse verliesverrekening in de vennootschapsbelasting.