· 

Voor ex-echtgenoot betaalde hypotheekrente: geen verplichting, geen aftrek

De Hoge Raad heeft een belangrijke uitspraak gedaan over de eigenwoningregeling bij echtscheiding. De procedure betrof de vraag of de ex-echtgenoot die in de echtelijke woning blijft wonen, de hypotheekrente die hij namens zijn gewezen partner betaalt, als onderhoudsverplichting, als alimentatie, in aftrek kan brengen. Die aftrek is alleen mogelijk als de onderhoudsverplichting rechtstreeks uit het familierecht voortvloeit, en dat is niet het geval – zo heeft de Hoge Raad beslist – als de ex-echtgenoten geen duidelijke afspraken hebben gemaakt over de betaling van die eigenwoningrente. De verwerking van de rentelast bij de vaststelling van de partneralimentatie, bij de draagkrachtberekening, kwalificeert hierbij niet als een overeenkomst.