Fiscaal nieuws

Fiscaal nieuws · 16. september 2020
In dit artikel staan alle wijzigingen op het gebied van de inkomstenbelasting uit het belastingpakket 2021
Fiscaal nieuws · 30. april 2020
Coronavirus: belastingmaatregelen voor ondernemers en werkgevers
Fiscaal nieuws · 23. september 2019
Tarief box 1 Het inkomstenbelastingtarief wordt per 2020 beperkt tot twee schijven: een (gecombineerd) basistarief van 37,35 procent en een toptarief van 49,5 procent voor inkomen boven 68.507 euro. Vanaf 2021 is het (gecombineerd) basistarief 37,10 procent en blijft het toptarief 49,5 procent voor inkomen boven 68.507 euro. Geleidelijke verlaging zelfstandigenaftrek De zelfstandigenaftrek wordt in negen jaarlijkse stappen afgebouwd tot uiteindelijk 5.000 euro in 2028: acht stappen van 250 euro...
Fiscaal nieuws · 13. maart 2019
Zoals aangekondigd op Prinsjesdag 2018, is een internetconsultatie geopend over de maatregel om bovenmatige schulden - meer dan 500.000 euro - van aanmerkelijkbelanghouders (ab-houder) aan hun bv te belasten. Een ab-houder is iemand die minimaal 5% belang heeft in een vennootschap. Daarmee heeft het voorstel een ruimer bereik dan enkel directeuren-grootaandeelhouders (dga’s). Beoogde inwerkingtreding van de maatregel is 1 januari 2022. Omdat het eerste toetsmoment 31 december 2022 is, heeft...
Fiscaal nieuws · 12. februari 2019
De Hoge Raad heeft een belangrijke uitspraak gedaan over de eigenwoningregeling bij echtscheiding. De procedure betrof de vraag of de ex-echtgenoot die in de echtelijke woning blijft wonen, de hypotheekrente die hij namens zijn gewezen partner betaalt, als onderhoudsverplichting, als alimentatie, in aftrek kan brengen. Die aftrek is alleen mogelijk als de onderhoudsverplichting rechtstreeks uit het familierecht voortvloeit, en dat is niet het geval – zo heeft de Hoge Raad beslist – als de...
Fiscaal nieuws · 23. januari 2019
De Nederlandse schatkist loopt jaarlijks 22 miljard euro mis door belastingontduiking. Binnen de gehele EU gaat het naar schatting om ruim 823 miljard. Dat blijkt uit een studie van een hoogleraar van de Universiteit van Londen in opdracht van de Europese sociaaldemocraten. De bedragen zijn iets lager vergeleken met een studie uit 2012, wat volgens de sociaaldemocraten suggereert dat de strijd tegen "belastingmisdaden" vruchten afwerpt. Evengoed zijn de getallen nog "alarmerend hoog". Het gaat...
Fiscaal nieuws · 09. januari 2019
Ondernemersaftrek De invoering van de sociale vlaktaks, de nieuwe tariefstructuur in de loon- en inkomstenbelasting, heeft ook gevolgen voor de ondernemersaftrek. Het aftrektarief wordt vanaf 2020 in vier jaar tijd afgebouwd met 3% per jaar tot op het nieuwe basistarief van 37,05%. Het tarief voor de ondernemersaftrek bedraagt (maximaal) 51,75% in 2019, 46% in 2020, 43% in 2021, 40% in 2022 en 37,05% in 2023. De ondernemersaftrek bestaat uit de zelfstandigenaftrek, de aftrek voor speur- en...
Fiscaal nieuws · 29. november 2018
Coulante en doelmatige invordering U kunt voor schulden tot 20.000 euro telefonisch (via de Belastingtelefoon) tot maximaal vier maanden uitstel van betaling vragen. U blijft dan wel invorderingsrente verschuldigd. Vanaf 1 januari 2016 is er bovendien een wettelijke mogelijkheid om, in overleg met de Belastingdienst, te komen tot een doelmatige invordering van belasting in afwijking van de wet. De voorwaarden zijn dat de belastingplichtige moet instemmen met de afwijking van de wijze van...
Fiscaal nieuws · 16. november 2018
Ondernemers die vanaf 2020 de nieuwe BTW-regeling voor kleine ondernemers willen gebruiken moeten opletten dat ze gedurende het jaar niet door de omzetgrens schieten.
Fiscaal nieuws · 06. november 2018
Plannen wijzigingen inkomstenbelasting Tarief box 1 De tarieven en het inkomen van de vier schijven van box 1 wijzigen naar respectievelijk 36,65 procent (0 - 20.384 euro), 38,10 procent (meer dan 20.384 - 34.300 euro), eveneens 38,10 procent (meer dan 34.300 - 68.507 euro) en 51,75 procent (meer dan 68.507 euro). Tarief box 1 vanaf 2021 De tarieven worden beperkt tot twee schijven, een basistarief van 37,05 procent en een toptarief van 49,5 procent voor inkomen meer dan 68.507 euro. Hoogste...

Meer weergeven