Werkwijze mijnaccountant.online

Scan en herken software

Middels geavanceerde scan en herkenningssoftware van

Dizzydata zijn wij samen met u in staat om uw administratie zeer efficiënt en snel te verwerken in uw eigen of onze administratie. U kunt uw facturen aanleveren via mail of via de handige App die u ter beschikking wordt gesteld. De software doet vervolgens haar werk nadat het voor u is ingericht.

Digitale geautomatiseerde verwerking van uw administratie

Nadat DizzyData het boekingsvoorstel heeft gemaakt en dit is goedgekeurd zal de factuur automatisch in de boekhoudsoftware worden verwerkt. In de administratie zullen wij een koppeling maken met uw bank waarmee uw bankmutaties automatisch worden verwerkt in onze boekhoudsoftware. Vanuit deze software kunnen wij tevens uw BTW aangiften verzorgen.


Digitale financiële verslaglegging, online beschikbaar

Uw up-to-date administratie koppelen wij aan het online cloudplatform van Visionplanner, waarmee wij in staat zijn uw cijfers om te zetten naar toepasbare managementinformatie. U heeft 24 uur toegang tot uw KPI dashboard. De software stelt ons ook in staat uw jaarrekening of tussentijdse cijfers efficiënt uit te werken, die wij vervolgens in de cloud met u zullen delen.